Eczacı Hakkında Bilgi


HOŞ GELDİNİZ..

Reklamlar

Mide İlaçları

Dexapol 30 mg 28 Kapsül

Dekslansoprazol etken maddesine sahip Dexapol ilacı, midede bulunan asit seviyesi düşürme amacıyla kullanılmaktadır. Gastroözofajiyal reflü hastalığı nedeniyle mide içeriği isteksiz olarak yemek borusuna çıkmakta, bu durum sonrası midemizde bulunan asitler yemek borusuna zarar verebilmektedir. Yemek borumuzun bu asitler nedeniyle hasar görmesine eroziv özofajit dsenir. Dexapol’de eroziv özofajit hastalığının tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Famodin 40 mg 30 Tablet EndikasyonlarıFamodin 40 mg;

*Gastroösofageal reflünün kısa süreli tedavisi,
*Aktif duodenal ülserin kısa süreli tedavisi,
*Aktif ülserin iyileşmesinin ardından, düşük dozlarda duodenal ülserli hastaların tedavisi,
*Patolojik hipersekresyon hallerinin tedavisi ( Örneğin : Zollinger-Ellison Sendromu, Multiplendokrin adenomalar ),
*Aktif benign gastrik ülserin kısa süreli tedavisinde kullanılır.

Lansara 30 mg 28 Kapsül EndikasyonlarıLansara 30 mg;

• Gastroözofajıal reflü nedenli özefajitin kısa süreli tedavisinde (8 haftaya kadar);
• Duodenal ülser ve gastrik ülser tedavisinde;
• H. pylori ile birlikte olan ülser hastalarında, peptik ülserin nüksetmesini önleme ve Helicobacter pylori eradikasyonu için uygun antibiyotikler ile
• Devamlı non-steroid antienflamatuar tedavisine ihtiyaç gösteren gastrik ülser hikayesi olan hastalarda NSAI’ların neden olduğu gastrik ülser riskini azaltmak için;
• Ülserin iyileşme sürecinde; ve devamlı NSAI’ları kullanan hastalarda gelişen gastrik ülser tedavisinde kısa süreli (8 haftaya kadar) tedavilerde
• Zollinger-Ellison sendromu dahil patolojik hiper sekresyon koşullarının tedavisinde uzun süreli kullanım için.

Lansazol 30 mg 14 Mikropellet Kapsül EndikasyonlarıLansazol 30 mg;

– Zollinger-Ellison sendromu gibi aşırı mide asidini içeren diğer durumlar;
– Mide ve bağırsak ülserlerinin önlenmesi ve tedavisi;
– Eroziv yemek borusu iltihaplanması (mide asidinin yemek borusuna zarar vermesi) tedavilerinde kullanılmaktadır.

Nexium 40 mg 28 Tablet EndikasyonlarıNexium 40 mg 28 Tablet;

– Mide veya oniki parmak bağırsağı ülserlerinin tekrar kanamasının önlenmesi,
– Mide içeriğinin yemek borusuna kaçması sonucunda yemek borusunda meydana gelen iltihabi durum (reflü özofajit),
– Mide ülseri,
– NSAİ grubu ilaç* kullanımı ile ilişkili mide ve bağırsak rahatsızlıkları,
– NSAİ grubu ilaç alması gereken hastalarda bu ilaçların yol açabileceği mide ve oniki parmak bağırsağı ülserlerinin önlenmesi,
– Sürekli olarak NSAİ grubu ilaç alması gereken hastalar,
– Zollinger-Ellison Sendromu da dahil olmak üzere aşırı mide asidinden kaynaklanan çeşitli hastalıklar,
– Gastroözofajeal reflü (mide içeriğinin yemek borusundan ağıza gelmesi) hastalığı,
– Helicobacter pylori enfeksiyonu gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkilidir.
( *NSAİ grubu ilaçlar [diklofenak (Cataflam, Diclomec, Dicloflam, Dolorex, Voltaren); etodolak (Etol, Edolar); ibuprofen (Brufen, Ibufen, Suprafen, Nurofen); indometasin (Endol); ketoprofen (Profenid); meloksikam (Melox, Exen, Zeloxim); naproksen (Aleve, Apranax, Aprol, Naprosyn, Synax); piroksikam (Felden, Oksikam); vb.])

Nexium_40_mg_14_Tablets

Ağrı Kesici

NAPRADOL (Film tablet)

Kullanım Şekli: Hafif ve orta derecede ağrı, primer dismenore, akut tendinit ve bursit tedavisinde; başlangıç dozu olarak 2 adet 275 mg’dır. Bu dozu takiben her 6-8 saatte bir 275 mg’lık tablet şeklindedir. Günlük toplam doz 1375 mg’ı geçmemelidir. Romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilitte, başlangıç dozu 2 tane 275 mg’lık tablet veya bir adet sabah, […]

 

NAPONAL (Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük ortalama doz 2×250-500 mg’dır. Maksimum günlük doz 1250 mg’dır. Akut gut tedavisinde başlama dozu 750 mg ve daha sonra nöbet geçinceye kadar her 6 saatte bir 250 mg uygulanır. Endikasyonları: Nörolojide: Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji, miyalji. Jinekolojide: Dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu ve analjezi […]

Leave a Comment

NAPRODEV (Jel)

Kullanım Şekli: Naprodev Jel günde 2-6 defa ağrılı bölgeye, tam olarak emilene kadar hafif hafif ovularak sürülür. Endikasyonları: Nörolojide: Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji, miyalji. Jinekolojide: Dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla. Diş hekimliğinde: Ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvar […]

 

NAPREN (Tablet)

Kullanım Şekli: Başlangıç tedavisinde bölünmüş dozlar halinde günde toplam 750 mg, 3 hafta süreyle verilir. Endikasyonları: Nörolojide: Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji, miyalji. Jinekolojide: Dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla. Diş hekimliğinde: Ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvar olarak. Cerrahi […]

 

NAPROSYN CR Tablet

Kullanım Şekli: Günde tek doz (sabah veya akşam) kullanılır. Endikasyonları: Nörolojide: Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji, miyalji. Jinekolojide: Dismenore ve rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla. Diş hekimliğinde: Ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuvar olarak. Cerrahi ve travmatolojide: Burkulma, gerilme gibi spor […]

 

NAPRODEX Fort (Tablet)

Kullanım Şekli: Yetişkinlerde romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilit: Başlangıç tedavisi: Günlük doz 500-1000 mg olup, 12 saatlik aralıklarla 2 defada verilen 1-2 tablettir. Şiddetli gece ağrısı ve/veya sabah katılığı şikayetleri olanlarda, yüksek dozda kullanılan başka bir antiromatizmal ilaçtan Naprodex Fort tablete geçilmesinin düşünüldüğü durumlarda, ağrının önde gelen belirti olduğu osteoartritli hastalarda, tedaviye günde 750-1000 […]

 

NOGESİC (Tablet)

Kullanım Şekli: 15 yaş ve üzerindekilerde bir defalık doz 1 veya 2 tablettir. Günlük maksimum doz 4×2 tablettir. Tabletler biraz sıvıyla çiğnenmeden yutulur. Endikasyonları: Şiddetli veya dirençli ağrı ve ateş. Kontrendikasyonları: Metamizol ya da diğer pirazolonlara (örn. fenazon, propifenazon) veya pirazolidinlere (örn. fenilbutazon, oksifenbutazon) karşı alerji, örn. bu maddelerden birine karşı önceden gelişen agranülositoz; bozulmuş […]

 

NORAL (Tablet)

Kullanım Şekli: Erişkinlerde günlük doz 3-4×1-2 tablet ve küçüklerde 3-4×1/4-1/2 tablet veya 3-4×1/2-3 ölçek şuruptur. Maksimum günlük erişkin dozu 4 g ve çocuk dozu 1.2 g’dır. Endikasyonları: Baş ağrısı, migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlara bağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları, orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi […]

 

NOPAİN Plus (Tablet)

Kullanım Şekli: Yetişkinlerde ortalama günlük doz 6-8 saat ara ile 1 veya 2 tablettir. 24 saatte toplam 8 tabletten fazla alınmamalıdır. Çocuklarda; 6-12 yaş arası 6 saatte bir 1/2 tablet verilir. 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması uygun değildir. Çocuklarda 4 saatten daha sık aralarla ve 24 saatte toplam 4 dozdan daha fazla verilmemelidir. Hamilelikte ve

NOVAKOM-S (Tablet)

Kullanım Şekli: Günlük doz 3×2 tablettir. Endikasyonları: Şiddetli veya dirençli ağrı ve ateş. Kontrendikasyonları: Metamizol ya da diğer pirazolonlara (örn. fenazon, propifenazon) veya pirazolidinlere (örn. fenilbutazon, oksifenbutazon) karşı alerji, örn. bu maddelerden birine karşı önceden gelişen agranülositoz; bozulmuş kemik iliği fonksiyonu (örn. sitostatik tedavi sonucu oluşan) ya da hematopoetik sistem hastalıkları; salisilatlar, parasetamol, diklofenak, ibuprofen

Antibiyotik İlaçlar

PENBAK (Tablet)

Kullanım Şekli: Normal doz erişkinlerde 2×400, şiddetli enfeksiyonlarda 2×800 mg’dır. Komplike olmayan gonore: 1600 mg bakampisilin+1 g probenesid tek doz olarak. Çocuklarda 2×12.5 mg/kg’dır. Ağır enfeksiyonlarda doz iki katına çıkarılabilir. Gonore dışındaki enfeksiyonların tedavisinde, hasta asemptomatik hale geldikten ya da bakteriyel eradikasyon belirtileri görüldükten sonra tedaviye 48-72 saat daha devam edilmelidir. Hemolitik streptokok enfeksiyonlarda, akut […]

 

BAKAMSİLİN (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Erişkinlerde: Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde 2 kez, 400 mg, ağır enfeksiyonlarda günde 2 kez, 800 mg kullanılır. Akut komplike olmayan gonorede 1600 mg tek doz halinde 1 g probenesit ile birlikte verilmelidir. Çocuklarda: 12 saatte bir-iki eşit doz halinde 25-50 mg/kg/gün olarak verilmelidir. Böbrek yetersizliğinde doz: Glomerüler Filtrasyon Oranı (GFR) 30 […]

 

ZYVOXID (Film Tablet)

Kullanım Şekli: Zyvoxid dozları 12 saatte bir uygulanır. Metisiline-dirençli Staphylococcus aureus enfeksiyonu olan hastalar: 12 saatte bir Zyvoxid 600 mg ile tedavi edilmelidir. Kontrollü klinik çalışmalarda, tüm enfeksiyonlar için tedavi protokolünde tanımlanan süre 7-28 gündür. Bakteriminin eşlik ettiği vakalar da dahil olmak üzere vankomisine dirençli Enterococcus faecium enfeksiyonları: 12 saatte bir 600 mg i.v. veya […]

 

DEPOSILIN

Deposilin Enjektabl Flakon benzilpenisiline duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Tedavi bakteriyolojik testler ve klinik cevaplarla yönlendirilmelidir. YAN ETKİLERİ: Aşırı duyarlılık reaksiyonları; deride kızarıklık, ürtiker, laringeal ödem, ateş diğer serum hastalığı benzeri reaksiyonlar, antihistaminikler ve gerekiyorsa sistemik korkortikosteroidlerle kontrol altına alınabilir. UYARI VE ÖNLEMLER: Enjeksiyonlar derin i.m yapılmalıdır. Sinire, artere veya yakınına yapılmamalıdır. Allerji […]

 

COMBICID

Combicid duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonlarda endikedir. – Alt ve üst solunum yolları enfeksiyonları; sinüzit otitis media, epiglottit, bakteriyal pnömoni. – İdrar yolları enfeksiyonları ve piyelonefrit – İntraabdominal enfeksiyonlar; peritonit, kolesistit, endometrit, pelvik sellülit – Bakteriyal septisemi – Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları – Kemik ve eklem enfeksiyonları – Gonokok enfeksiyonları Combicid IM/IV ile […]

 

CLIN

Bacterosies fragilis başta olmak üzere duyarlı anaerob bakterilerin neden olduğu ağır enfeksiyonlarda, ayrıca duyarlı stafilokok türlerine bağlı enfeksiyonlarda bilhassa penisiline aşırı duyarlı kişilerde ve penisilin kullanılmasının uygun olmadığı hallerde kullanılır. Anaerob bakterilerin neden olduğu ampiyem,anaerobik pnömoni ve akciğer absesi gibi ağır solunum yolları enfeksiyonları; ağır deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; septisemi ; peritonit ve karın […]

 

CLIACIL

Fenoksimetilpenisiline duyarlı patojenlerin neden olduğu tonsillit, bronşit, bronkopnömoni, pnömoni, orta kulak enfeksiyonları (Hemofilus influenza dışında), ve paranazal ve maksiller sinüslerin enfeksiyonları. Erizipel, erizipeloid ve eritema migrans gibi deri enfeksiyonları, lenf düğümlerinin enflamasyonu (lenfadenit), lenf damarlarının enflamasyonu (lenfanjit). Kızıl tedavisi ve profilaksisi, romatizmal ateş tedavisi ve rekürrans profilaksisi, endokardit profilaksisi. Ağız boşluğu ve dişetlerinin bakteriyel enfeksiyonları: […]

 

CIPROKTAN

Ciproktan, duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonlara etkilidir : – Aşağı ve yukarı solunum yolları enfeksiyonları, – Kulak – burun – boğaz enfeksiyonları, – Ağız, Diş ve Çene enfeksiyonları, – Böbrek ve İdrar Yolları enfeksiyonları (Gonore dahil) – Mide-Barsak enfeksiyonları, – Safra Yolları enfeksiyonları, – Deri ve Yumuşak doku enfeksiyonları, – Kemik ve Eklem enfeksiyonları, […]

 

CİPRASİD

Üriner sistem ve genital sistem enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, üst tenefüs yolu enfeksiyonları, gastrointestinal sistem ve safra yolları enfeksiyonlarında kullanılır. Kistik fibrozlu hastaların üst tenefüs yolu hastalıklarında özellikle tercih edilen bir ilaçtır. Gastrointestinal sistemde, diyareye sebep olan bütün patojenlere karşı yüksek antibakteriyel etki gösterir YAN ETKİLERİ: Yan tesirleri diğer […]

 

CEPHAXON

Duyarlı Staph. aureus. Staph. epidermidis, St Pneumoniae, St. viridans, St. bovis, A ve B grubu Streptococ, Aeromans Alcaligenes Br. catarrhalis, Citrobacter, Enterobacter, E.coli, H ducreyi, H. influenzae, Klebsiella, Moraxella, Neisseria, Proteus Providencia, Pseudomonas, Salmonella, Serratia, Shigella, Vibrio, Yersinia, T. pallidum, Bacteroides, Clostridium, Fusobacterium, Peptococcus ve Peptostreptococcus’lann neden olduğu; Alt solunum yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak […]

Beslenme Ürünleri

79_kucuk 182_kucuk 183_kucuk 173_kucuk

 

Momma Mama Çatalı 6m+ – Yeşil

Yuvarlak ergonomik tasarım. Bebeklerin minik ellerinin kolayca kavrayabilmesi için özel olarak dizayn edilmiştir. Güvenli ve hijyenik. Çatalın eğlenceli hacı yatmaz hareketleri sayesinde ürünlerin bebeğin ağzına gelen kısımları asla masa yüzeyine değmiyor ve ekstra bir hijyen sağlanıyor. Yuvarlak tasarımları ve yumuşak materyalleri ise ekstra güvenlik sağlıyor. Yarı sert materyal. Bebeğin momma kaşığından sonraki aşamada bebeğin gelişimini takip etmek için özel olarak geliştirilmiştir. Hareketli tasarım bebeklerin beslenme saatlerini eğlenceli bir zaman dilimine dönüştürüyor. Kaydırmaz malzeme. Özel kaydırmaz malzeme kaşık ve çatalın rahat ve güvenli şekilde kullanılması için tasarlanmıştır. Kapak. Ürünleri çantanızda hijyenik bir şekilde taşıyabilmenizi sağlar. Ayrıca annelerin  bebeklerini ergonomik şekilde beslemeleri için ikincil bir sap olarak kullanılır.

8829_kucuk 8853_kucuk 9346_kucuk

9536_kucuk 9541_kucuk 11178_kucuk

Momma Mama Çatalı 6m+ – Turuncu

Yuvarlak ergonomik tasarım. Bebeklerin minik ellerinin kolayca kavrayabilmesi için özel olarak dizayn edilmiştir. Güvenli ve hijyenik. Çatalın eğlenceli hacı yatmaz hareketleri sayesinde ürünlerin bebeğin ağzına gelen kısımları asla masa yüzeyine değmiyor ve ekstra bir hijyen sağlanıyor. Yuvarlak tasarımları ve yumuşak materyalleri ise ekstra güvenlik sağlıyor. Yarı sert materyal. Bebeğin momma kaşığından sonraki aşamada bebeğin gelişimini takip etmek için özel olarak geliştirilmiştir. Hareketli tasarım bebeklerin beslenme saatlerini eğlenceli bir zaman dilimine dönüştürüyor. Kaydırmaz malzeme. Özel kaydırmaz malzeme kaşık ve çatalın rahat ve güvenli şekilde kullanılması için tasarlanmıştır. Kapak. Ürünleri çantanızda hijyenik bir şekilde taşıyabilmenizi sağlar. Ayrıca annelerin  bebeklerini ergonomik şekilde beslemeleri için ikincil bir sap olarak kullanılır.

Bebek Ürünleri

13348_kucuk

Bebelac Junior 4 Toz 900 gr

13330_kucuk

Hipp 1 Organic Combiotic Bebek Sütü 350 GR Özellikleri :

Tamamen organik sütten üretilmiştir.

İçerisinde Prebiyotik lifler ve Probiyotikler bulunur.

Prebiyotikler – pozitif bağırsak bakterilerinin besin kaynağı olan ve destekleyen galakto-oligosakkaritler(GOS*)’dir.

Probiyotikler – mide ve bağırsak sistemlerinin çalışmasında ve bağırsaklarda olumlu etkileri sağlayan özel kültürlerdir(doğal laktik asit kültürü).

Probiyotikler bağışıklık sistemine olumlu yönde destek olur.

Kolay sindirildiğinden, bebekte hazımsızlık veya gaz problemlerine sebep olmaz.

Anne sütünde olduğu gibi uzun zincirli çoklu doymamış omega 3 ve 6 yağ asitleri içerir.

Gluten içermez.

Hitap Ettiği Yaş Aralığı: Doğumdan itibaren 

12851_kucuk

Hipp Diş Kaşıyıcı Organik Pirinçli Elmalı Bebek Gofreti 

Bebeveyn gözetiminde bebeğe atıştırmalık olarak verilebilir
Şeker ilave edilmemiştir.
Gluten içermez.
Tamamen organik bileşenlerden üretilmiştir.
B1 vitamini ilavelidir.
Eğlenceli bir atıştırmalık olmasının yanı sıra özel kıvamı ve şekli ile diş çıkarma dönemindeki bebeklerin yerken damaklarını da kaşımalarına olanak sağlar.
Süt proteini içermez.
Yumurta / soya proteini içermez.
Organik içerikli olduğundan %100 GDO’suzdur.

İçindekiler: Pirinç, Tam taneli pirinç, Elma suyu, B1

Hitap Ettiği Yaş Aralığı: 8 Ay ve üzeri

Güneş Koruyucusu

13072_kucuk

Cumlaude Lab Sunlaude Compacto Color SPF30 10 gr

 

Cildi silikon pigmentlerle pürüzsüz bir görünüme kavuşturan yüksek korumalı çözüm


Özellikleri:

Cumlaude Sunlaude yüksek güneş koruma vardır.

Yoğun kapatıcı özelliğiyle hassas ciltlerin dahi kullanabileceği güneş koruma özellikli Kompakt Pudradır.

Vitiligo, Rosasea, akneli ve tüm cilt tiplerinde güvenle kullanıma uygundur

Özel lekeleri kapatmaya yarar

Yağsızdır.

Su geçirmez.

Cumlaude Sunlaude özellikle lekeli ciltlerin kullanımı için tasarlanmıştır.


Kullanımı:

Cumlaude güneşe çıkmadan  30dk önce eşit miktarda yüz ve boyun bölgesine Sunlaude uygulayın.

Ekstra fondöten ve pudra kullanımı gerektirmez.

Cilde homojen bir görüntü sağlar


İçerik:

Silikon Pigmentler,

E vitamini,

Aloe vera,

Allantoin,

Bisabolol,

Lif solüsyonu içerir

12712_kucuk

Ladival Apres Aktiv Fluid Güneş Sonrası Cilt Bakım ve Yenileme Suyu 200 ml

12231_kucuk

Bioderma Photoderm BRONZ SPF 50 – 200 ml ( Photoderm After Sun Milk 100 ml HEDİYE )

Yüksek koruma sağlayan ve bronzlaşmayı hızlandırmaya yardımcı güneş koruyucu.

• Maksimum anti UVB etkisi ve benzersiz UVA önleyici performansı ve hücresel Bioprotection® patenti ile  Photoderm Bronz güneş yanıklarına karşı güvenli koruma sağlar.
• Güneşe karşı toleransın azlığı sonucu oluşan reaksiyonların ve güneş kaynaklı erken yaşlanma etkilerinin önlenmesine yardımcıdır.
• Yoğun, hızlı ve kalıcı bronzluk sağlanmasına destek olur.
• Ultra hafif  dokusu geride yağlı bir tabaka ve beyaz izler bırakmaz.
• Komedojenik değildir. Fotostabildir. Özel parfümlü yapıya sahiptir. Suya dayanıklıdır.

Okumaya devam et